Pro Justitia Rapportage

Als een persoon wordt verdacht van een strafbaar (ten laste gelegd) feit kan dat aanleiding geven tot een zogeheten Pro Justitia Rapportage.

Dit is een gedragskundig onderzoek met een vaststaande vraagstelling; namelijk of er sprake is van een psychiatrische stoornis, of dit aan de orde was ten tijde van het ten laste gelegde feit, of er een advies kan worden gegeven omtrent toerekenen, of er een kans is op herhaling, of er een behandeling mogelijk is en binnen welk juridisch kader een eventuele behandeling plaats zou kunnen vinden.

Er zijn verschillende juridische kaders. Soms legt de rechtbank een voorwaardelijke straf op en wordt een behandeling opgenomen als bijzondere voorwaarden. Bij ernstige delicten met een verhoogde kans op recidive wordt soms een tbs maatregel opgelegd.

Binnen een tbs-behandeling wordt tevens de expertise van een Pro Justitia Rapporteur ingezet. Er wordt dan gevraagd om met een onafhankelijke, frisse blik naar het behandeltraject te kijken en te adviseren of een verlenging noodzakelijk is of dat de tbs-behandeling (voorwaardelijk) kan worden beëindigd.

Een Pro Justitia Rapportage kan worden aangevraagd door een advocaat, de officier van justitie, de rechter-commissaris, de rechtbank, het Hof of de minister (bij tbs-verlengingszaken). Het is niet mogelijk voor particulieren om zonder tussenkomst een Pro Justitia Rapportage op te laten stellen door MPR&A.

Er is altijd sprake van een onpartijdig onderzoek. Dat betekent dat het voor kan komen dat de uitkomst van het rapport niet het advies is waarop de opdrachtgever en/of de onderzochte had gehoopt. Een onderzoek wordt afgesloten met een (advies)gesprek waarin uitleg wordt gegeven over het advies en waarbij de onderzochte te mogelijkheid krijgt de rapportage in te zien en daarop te reageren (dit is het zogeheten recht op inzage en correctie).

Als een rapportage wordt aangevraagd door een advocaat is in de meeste gevallen sprake van het zogeheten blokkeringsrecht. Dat betekent dat na kennisname van de rapportage (het adviesgesprek) kan worden besloten het rapport niet in de rechtsgang in te brengen. Het is niet mogelijk het blokkeringsrecht voor een deel van het rapport toe te passen.

Bij MPR&A kunt u terecht voor verschillende vormen van forensisch psychiatrisch advies; zoals een QuickScan, Pro Justitia Rapportage, Second Opinion en Contra-expertise.