Joost Marx

Forensisch Psychiater

Sinds 2003 ben ik werkzaam in het forensische veld en sinds 2008 stel ik Pro Justitia Rapportages op.

De afgelopen jaren heb ik honderden onderzoeken verricht (waaronder meer dan honderd klinische onderzoeken in het Pieter Baan Centrum). Ik ben als rapporteur, onder andere, verbonden aan het NIFP (dat wil zeggen dat ik opdrachten aanneem waarbij het NIFP bemiddelt), thans heb ik geen dienstverband bij het NIFP en/of het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Ik heb zowel ervaring met adviezen omtrent toerekenen als met adviezen met betrekking tot tbs-gestelden. Daarnaast ben ik supervisor voor beginnend rapporteurs. Sinds 2018 ben ik als toetser actief bij het NRGD (het register waarin getuige-deskundigen worden geregistreerd).

Tevens ben ik als psychiater werkzaam in de GGZ. Ik heb in het bijzonder affiniteit met de aandachtsgebieden; ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA), autismespectrumstoornissen (ASS) en posttraumatische stressstoornis (PTSS).


Volg me